Översättning

Översättningar behövs av en mängd olika orsaker och för en mängd olika ändamål.

Jag erbjuder översättningar av hög kvalitet, vilka utförs exakt enligt era specifikationer och krav. Jag hjälper er gärna när det gäller gestaltningen och en eventuell kulturell anpassning av texten.

Arbetsspråk

Jag översätter olika texter till och från svenska, tyska, engelska och spanska:

 • tyska » svenska (modersmål)
 • engelska » svenska (modersmål)
 • spanska » svenska (modersmål)
 • svenska (modersmål) » tyska
 • svenska (modersmål) » engelska
 • tyska » engelska
 • engelska » tyska

Fackområden för översättningar

Ofta kan vanliga, allmänna texter inte placeras inom ett bestämt fackområde, som till exempel:

 • pressmeddelanden
 • olika typer av korrespondens
 • rapporter
 • övriga texter

Hos Dynamic Words utförs alltid en textanalys av källtexten för att på så sätt fastställa om och var i texten eventuella kulturella skillnader bör anpassas så att översättningen fungerar och kan läsas som en "äkta" text.

All information som en uppdragsgivare kan bifoga till källtexten bidrar till en hög kvalitet på översättningen. Sådan information kan till exempel vara dokument om ämnet eller fackområdet på käll- och målspråket, tidigare utförda översättningar, terminologilistor, produktbeskrivningar eller redan existerande Translation Memories med mera.

 

Dynamic Words
Am Papenberg 33
31162 Bad Salzdetfurth
Deutschland


tel: +49 (0)5063 781 42 03 
fax: +49 (0)5063 781 45 27 
mail: info@dynamic-words.de