Tolkning

Tolkning är överföringen av ett uttalat yttrande (talad text) från ett källspråk till ett målspråk. Det finns olika sätt att göra detta.

Jag erbjuder följande typer av tolkning till och från olika språk:

  • Konsekutiv-, förhandlings, och viskad tolkning
  • Arbetsspråk: svenska, engelska och tyska

Konsekutivtolkning

Tolken deltar i samtalssituationen och arbetar antingen i en eller i båda språkriktningarna. Överföringen av det som sägs sker normalt efter en komplett och avslutad mening eller utsaga. Denna form av tolkning använda framförallt i situationer med relativt få deltagare, t.ex. på mässor, firmabesök, möten ...

Förhandlingstolkning

... används ofta i förhandlingssituationer med två deltagande personer. Som namnet antyder änvänds denna forma av tolkning framförallt vid förhandlingar mellan (vanligtvis (två personer). En tolk arbetar i båda språkriktningarna och överför yttranden i lämpligt indelade avsnitt.

Viskad tolkning

Om vid olika typer av evenemang, eller vid en domstolsförhandling, endast en deltagare inte behärskar arbetsspråket används så kallad viskad tolkning. Tolken befinner sig vanligen bakom deltagaren och viskar tyst det som sagts på källspråket på målspråket så att deltagaren kan förstå det som sägs.

Simultantolkning

Det som sägs på källspråket överförs i det närmaste simultant till målspråket. Tolken befinner sig i ett avskilt rum och deltagarna hör den tolken via hörlurar.

Dynamic Words
Am Papenberg 33
31162 Bad Salzdetfurth
Deutschland


tel: +49 (0)5063 781 42 03 
fax: +49 (0)5063 781 45 27 
mail: info@dynamic-words.de