Dynamic Words Translators Network

Vi är en grupp kvalificerade och yrkeserfarna översättare/tolkar som var och en arbetar på sitt respektive modersmål. Under namnet Dynamic Words® Translators Network arbetar vi tillsammans för att i form av ett internationellt verksamt nätverk erbjuda våra kunder utvidgade språktjänster.

Dynamic Words®
Translators Network
 för Sverige:


Monika Englund

Fachübersetzerin und Schwedische Muttersprachlerin
(B.A./M.A. Internationale Fachkommunikation - Sprachen und Technik)
 

Dynamic Words®
Translators Network
 para el español:


Rocio Poza Guedes

Dynamic Words®
Translators Network
 pour le français:


Ségolène Siret

Dynamic Words
Am Papenberg 33
31162 Bad Salzdetfurth
Deutschland


tel: +49 (0)5063 781 42 03 
fax: +49 (0)5063 781 45 27 
mail: info@dynamic-words.de